Ubezpieczenie rodziny

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (czyli inaczej NNW), to ubezpieczenie obejmujące ochroną życie oraz zdrowie człowieka. Takie ubezpieczenie należy do tej samej grupy co ubezpieczenia na życie, jednak umowa jest bardziej zbliżona do ubezpieczeń majątkowych.

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków sprawiają, że wykupując ubezpieczenie na niewielką sumę, w razie wypadku, można otrzymać sporą sumę pieniędzy. Oczywiście wysokość odszkodowania zależy od procentowych obliczeń uszczerbku na zdrowiu.

W przypadku urazu ciała, czy też w następstwie wypadku komunikacyjnego ubezpieczenie NNW gwarantuje nam odpowiednie świadczenie finansowe.

Takie ubezpieczenie pozwala zabezpieczyć finansowo rodzinę w przypadku śmierci ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym. Jeżeli w wypadku doznaliśmy poważnego uszczerbku na zdrowiu, który nie pozwala nam dalej pracować, ubezpieczenie NNW zapewnia nam środki do życia.

Ubezpieczenia NNW mogą obejmować następujące świadczenia:

 • świadczenie na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • świadczenie na wypadek poważnego urazu,
 • dzienne świadczenie szpitalne w przypadku hospitalizacji wynikającej z konieczności leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • wsparcie finansowe,
 • zwrot kosztów niezbędnych operacji plastycznych,
 • zwrot kosztów zakupu protez i wszelkich elementów wspomagających proces leczniczy tj. wózek inwalidzki, kule, gorsety, stabilizatory, aparaty ortopedyczne,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidy,
 • dzienne świadczenie szpitalne.

cropped-baby-550.png

Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym.

Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym sprawiają, że jesteśmy chronieni w wielu sytuacjach. Stosuje się je, aby zabezpieczyć się przed sytuacjami losowymi. Takie OC w życiu prywatnym jest nam potrzebne, gdy na przykład zalejemy sąsiadom mieszkanie.

Polisa OC dotyczy nie tylko nas, ale i członków naszej rodziny oraz naszej posesji. OC w życiu prywatnym pokrywa koszty szkód jakie popełniło dziecko, np. jadąc na rowerze, czy też podczas zabawy. Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym pokrywają również szkody wyrządzone przez nasze zwierzęta. Dzięki tej polisie mamy pod ręką koło ratunkowe, które wyciągnie nas z opresji.

Ubezpieczenie OC jest skierowane do osób fizycznych, które chcą zabezpieczyć siebie i bliskich. Nie tylko osoba fizyczna jest objęta ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczenie obejmuje również rodzinę ubezpieczonego oraz osoby bliskie, które mieszkają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zapewnia ubezpieczonemu:

 • ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • podczas gdy ubezpieczony wyrządzi szkody osobom trzecim, ubezpieczenie OC zapewnia poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że pokryciem szkody zajmuje się ubezpieczalnia,
 • OC jest dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, zapewniając jak największe uczucie komfortu.

Należy pamiętać, że ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody:

 • wyrządzone przez posiadane zwierzęta,
 • wyrządzone wskutek posiadania, a także używania nieruchomości,
 • wyrządzone wskutek posiadania, a także używania ruchomości, w tym urządzeń gospodarstwa domowego i roweru,
 • wyrządzone wskutek amatorskiego uprawiania sportu.

Ubezpieczenia zdrowotne.

W dniu 27 lutego 1997 roku została wprowadzona ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 75 poz. 468 z późn. zm.) Jest to bardzo ważne ubezpieczenie, dlatego należy do jednych z podstawowych ubezpieczeń w naszym kraju.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne pozwala na organizację oraz spłacenie usług ambulatoryjny, czy też leczenia szpitalnego. Wszystko bez zbędnego stresu i długich kolejek.

Ubezpieczenie zdrowotne daje dostęp do prywatnych usług medycznych, w coraz większej ilości placówek w całej Polsce.

Oczywiście od Państwa zależy jaki pakiet ubezpieczeń medycznych będzie Państwu najbardziej odpowiadał. Dostęp do profesjonalnej opieki medycznej jest na wyciągnięcie ręki.

Dodatkowe ubezpieczenie na życie może zawierać między innymi:

 • konsultacje z lekarzami w umówionym terminie,
 • konsultacje profesorskie,
 • badania diagnostyczne – USG, EKG, RTG,
 • badania endoskopowe,
 • badania histopatologiczne,
 • badania hormonalne,
 • badania alergologiczne,
 • badania bakteriologiczne,
 • badania na markery nowotworowe,
 • mammografie,
 • morfologię,
 • profilaktyczne szczepienia,
 • wizyty domowe,
 • badania dla kobiet w ciąży.

Niektóre pakiety można rozszerzyć o dzienny zasiłek szpitalny, czy też nawet usługi rehabilitacyjne.