Ubezpieczenie rolne

Każdy rolnik wie, jak ważne jest odpowiednie ubezpieczenie. Każda osoba fizyczna, która zajmuje się działalnością rolniczą i opłaca podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń. Ubezpieczenie gwarantuje nam, że nawet w przypadku szkody możemy liczyć na pomoc.

Rodzaje ubezpieczeń rolnych:

 • obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych,
 • ubezpieczenie budynków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa (dobrowolne),
 • ubezpieczenie upraw kontraktowanych oraz powszechne ubezpieczenie nakładów,
 • ubezpieczenie rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
 • ubezpieczenie zbiorowe upraw,
 • ubezpieczenie zwierząt gospodarskich i innych,
 • ubezpieczenie drobiu,
 • ubezpieczenie zwierząt futerkowych, pasiek, ryb,
 • dotowane ubezpieczenie upraw rolnych,
 • dotowane ubezpieczenie zwierząt gospodarskich,
 • obowiązkowe dotowane ubezpieczenie upraw rolnych.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych.

Ten rodzaj ubezpieczenia jest skierowany do wszystkich osób fizycznych, które są posiadaczami, czy też współposiadaczami gospodarstw rolnych. Ubezpieczenie budynków rolnych zapewnia rekompensatę strat w ubezpieczonych budynkach.

To rozwiązanie sprawia, że przy zachowaniu całkiem niskich składek, jesteśmy w stanie dostać odszkodowanie o wysokości realnej do poniesionych strat. Oczywiście w granicach sumy ubezpieczenia budynku.

Kiedy pokryjemy budynek dachem, jesteśmy zobowiązani do jego ubezpieczenia!

W ten sposób zabezpieczamy budynki przed szkodami jakie powoduje:

 • ogień,
 • powódź,
 • grad,
 • nawalny deszcz,
 • podtopienia,
 • opady śniegu,
 • huragany,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawiny,
 • eksplozje.

Obowiązkowe dotowane ubezpieczenie upraw rolnych.

Jest to ubezpieczenie skierowane do rolników, który prowadzą uprawę roślin. Składki na to ubezpieczenie są dotowane przez państwo, dlatego ubezpieczający płaci tylko część kwoty, a pozostała część jest rozliczana z Ministerstwem Rolnictwa. Takie rozwiązanie zapewnia pełne ubezpieczenie za niską stawkę.

Ubezpieczenie upraw rolnych o

bejmuje:

 • ziemniaki,
 • buraki,
 • zboża,
 • kukurydzę,
 • rzepak,
 • chmiel,
 • tytoń,
 • rośliny strączkowe,
 • truskawki,
 • warzywa gruntowe,
 • drzewa i krzewy owocowe.

Wykupując ten rodzaj ubezpieczenia, zabezpieczamy uprawy przed szkodami spowodowanymi przez suszę, powódź, grad, przymrozki, a także skutki przezimowania.