Ubezpieczenie firmy

Jeżeli jesteś właścicielem firmy z pewnością wiesz jak ważne są inwestycje w siebie i firmę. Aby Twoje działania nie poszły na marne, warto jest zabezpieczyć siebie i swoich pracowników, wybierając ubezpieczenia dla firm. To właśnie dzięki takim ubezpieczeniom nie musisz ponosić dodatkowych kosztów podczas zalania, pożaru, czy też kradzieży.

Ubezpieczenia majątkowe:

 • ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych,
 • ubezpieczenie mienia od wandalizmu/dewastacji,
 • ubezpieczenie wartości pieniężnych,
 • ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych,
 • ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń,
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
 • ubezpieczenie od utraty zysku,
 • ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych,
 • kompleksowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk „all risks”,

Ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej:

Polisa OC to doskonałe zabezpieczenie na wypadek zrekompensowania klientom strat. W każdej chwili wykonując swoją pracę można wyrządzić nieumyślną szkodę osobom trzecim.

 • OC deliktowe,
 • OC kontraktowe,
 • OC za produkt,
 • OC zawodowe,
 • OC spedytora i przewoźnika,
 • OC członków zarządów spółek kapitałowych.

Ubezpieczenia transportowe:

Ubezpieczenia transportowe to propozycja dla wszystkich firm, które ponoszą ryzyko utraty, czy też uszkodzenia ładunku w czasie transportu. Przy ubezpieczeniu transportowym ochroną objęty jest towar we wszystkich fazach transportu – od przewozu, przez przeładunek po magazynowanie.

Do ubezpieczeń transportowych należą:

 • ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym „cargo”,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora.

Ubezpieczenia transportowe „CARGO” obejmują wszelkie rodzaje transportu: samochodowy, lotniczy, morski, kolejowy, a także żeglugi śródlądowej.

Ubezpieczenia komunikacyjne:

 • ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • ubezpieczenie autocasco,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego,
 • ubezpieczenie assistance,
 • ubezpieczenie szyb samochodowych.

Ubezpieczenia grupowe:

Jeżeli masz swoja firmę wiesz jak ważne jest ubezpieczenie swoich pracowników. Takie ubezpieczenia grupowe to korzyść także dla właściciela firmy. Nie tylko wzmacnia wizerunek pracodawcy na rynku pracy, ale i zwalnia pracodawcę z wypłaty odprawy pośmiertnej. Składki opłacane na rzecz pracowników mogą być wliczone w koszty uzyskania przychodu firmy.

Ubezpieczenia grupowe gwarantują, że pracownicy mogą liczyć na dodatkową pomoc w sprawach odszkodowania w przypadku wypadków. Takie ubezpieczenie zapewnia pracownikom i ich rodzinom ochronę w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małej, czy też średniej firmy i tak możesz starać się o ubezpieczenie grupowe. Z pewnością znajdziesz odpowiedni pakiet nawet dla firm, które zatrudniają mniej niż 20 osób.

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie grupowe:

 • pracownicy są chronieni przez 24 godziny na dobę,
 • zarówno pracownik, jak i jego rodzina są zabezpieczeni finansowo,
 • każdy pracownik ma możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej,
 • nawet po zakończeniu okresu zatrudnienia pracownik może kontynuować ubezpieczenie.

Niektóre pakiety ubezpieczeniowe posiadają możliwość inwestowania w fundusze kapitałowe.

Takie grupowe ubezpieczenia zostały stworzone o ochronie zdrowia i życia pracowników, a także ich rodzin. W niektórych pakietach ubezpieczeniowych istnieje możliwość kontynuacji ubezpieczenia dla współmałżonków.

Oczywiście pracownik może rozszerzyć zakres ochrony poprzez dodatkowe umowy, jak np.:

 • śmierć ubezpieczonego,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca czy też udaru mózgu,
 • niezdolność ubezpieczonego do pracy,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka osoby ubezpieczonej na skutek nieszczęśliwego wypadku,
 • poważna choroba ubezpieczonego,
 • poważna choroba dziecka,
 • śmierć współmałżonka,
 • śmierć dziecka,
 • śmierć rodziców,
 • śmierć teściów,
 • urodzenie dziecka,
 • pobyt w szpitalu,
 • rehabilitacja,
 • pomoc medyczna.

Nie tylko pracownicy posiadają korzyści z ubezpieczenia grupowego. Również pracodawca może wzmocnić wizerunek firmy na rynku pracy. Ubezpieczenie grupowe może być dobrym narzędziem motywującym. Dodatkowo pracodawca zwiększa atrakcyjność firmy, również jeżeli chodzi o rekrutację nowych pracowników. Dużym plusem jest również możliwość zaliczenia składki ubezpieczeniowej opłacanej przez pracodawcę w koszty uzyskania przychodów. Wszystko zgodnie z art. 16, ust. 1 pkt 59 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.