Oferta

Staramy się nie tylko obniżyć Państwu składkę, ale też i zwiększyć realny zakres ochrony. Często dodanie/zmiany pewnych zapisów, czy klauzul mogą znacznie rozszerzyć zakres Państwa ochrony bez znacznego wpływu na wielkość składki.

Oszczędzamy Państwa czas, którego wymagałoby samodzielne rozpoznanie wszystkich oferowanych na polskim rynku produktów różnych firm ubezpieczeniowych. Przygotowując dla Państwa ofertę przedstawiamy możliwie szeroki wachlarz istniejących na rynku Towarzystw tak, aby mogli Państwo dokonać świadomego wyboru.

Doradzamy, które z oferowanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe produktów będą Państwu bardzo przydatne – zwiększą poczucie bezpieczeństwa, zabezpieczą życie, zdrowie, majątek, odpowiedzialność cywilną czy finanse w firmie, a które mogą okazać się zupełnie niedostosowane do Państwa potrzeb i wymagań.

Wyjaśniamy w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie, pewne zawiłości ubezpieczeniowe. Uświadamiamy zagrożenia wynikające z tych zapisów, których nie można wyłączyć lub ograniczyć. Zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia są często mało zrozumiałe, zawierają różne „kruczki” i wyłączenia. W przypadku szczególnie niejasnych zapisów warunków ubiegamy się o oficjalne interpretacje towarzystw.